Konsultacje społeczne

W ramach trwających konsultacji społecznych została opublikowana dla Państwa ankieta dotycząca problematyki ochrony danych osobowych w sektorze NGO. Następnie zostaną wysłane listy z informacją o rozpoczęciu prac na projektem kodeksu postępowania do krajowych organizacji pozarządowych w szczególności: fundacji, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, organizacji z obszarów wiejskich i małych miejscowości, organizacji eksperckich typu think-tank, organizacji seniorów, organizacji osób niepełnosprawnych, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, a także podmiotów administracji publicznej, w tym samorządowej właściwych ze względu na zakres działania i cel organizacji pozarządowych. Odbiorcy tych listów będą następnie na bieżąco informowani o postępach w projekcie oraz zapraszani do zgłaszania uwag do projektu kodeksu postępowania. W ramach konsultacji społecznych będziemy publikować dla Państwa poszczególne części projektu kodeksu z możliwością wnoszenia do nich uwag.

Konsultacje stacjonarne

Zapraszamy na konsultacje stacjonarne projektu Kodeksu Dobrych Praktyk

Warszawa - 21.02

Uwagi do kodeksu

Uwagi do projektu Kodeksu mogą Państwo wnosić za pomocą umieszczonego niżej formularza lub za pomocą ręcznego wypełnienia pliku .docx

W przypadku wyboru tej drugiej opcji prosimy:

– o zeskanowanie wypełnionego pliku i przesłanie go na adres rodo@konfederacjaipr.pl

-lub, jeśli wysłanie skanu jest niemożliwe, pocztą na adres:
Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
ul. Jaracza 10/1, 00-378 Warszawa