Projekt kodeksu

Projekt kodeksu

Przedstawiamy Państwu wersję projektu Kodeksu Dobrych Praktyk dla organizacji pozarządowych po konsultacjach społecznych.

Projekt kodeksu opracowali oraz merytorycznie nadzorowali prawnicy z kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski spółka adwokacka sp. k.
- dr Klaudia Gawlik-Bugańska i Krystian Owczarek. W pracach nad ostateczną wersją kodeksu wzięła również udział r.pr. Dagmara Knaga

Wersja ta pochodzi z 31 sierpnia 2020 roku.

Projekt kodeksu - pierwsza wersja

Przedstawiamy Państwu pierwszą wersję projektu Kodeksu Dobrych Praktyk dla organizacji pozarządowych.

Projekt kodeksu opracowali oraz merytorycznie nadzorują prawnicy z kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski spółka adwokacka sp. k.
- dr Klaudia Gawlik-Bugańska oraz Krystian Owczarek.

Wersja ta pochodzi z 13 stycznia 2020 roku.