Organizatorzy

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Sądzimy, że będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości: Patriotyzm, Wspólnota, Suwerenność, Wolność, Społeczeństwo obywatelskie oraz Rodzina. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://konfederacjaipr.pl/

 

Naszymi głównymi projektami są:

Kongres Inicjatyw Pozarządowych

 umożliwiający spotkanie się społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego, będący przestrzenią do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu. Więcej na: kongres.konfederacjaipr.pl

Projekt „Tu mieszkam tu strzegę”

efektem niniejszego projektu było przygotowanie „Kompendium Wiedzy: prawa obywatela a samorząd terytorialny”, którego podstawowym celem jest wyposażenie organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych w praktyczne narzędzia służące dostępowi do informacji publicznej. Zawiera ono opis procedury ubiegania się o dostęp do informacji publicznej wraz z wyjaśnieniami podstawowych problemów, na które mogą natrafić osoby realizujące prawo do informacji, analizę orzecznictwa oraz zbiór dobrych praktyk. Więcej na: jawnosc.konfederacjaipr.pl

Patronem merytorycznym całego projektu jest Kancelaria Parchimowicz & Kwaśniewski

Kancelaria Parchimowicz & Kwaśniewski wspiera swych klientów pracą zespołu prawników pod kierownictwem wspólników kancelarii adw. Grzegorza Parchimowicz oraz adw. Jerzego Kwaśniewskiego.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz zagadnieniach legislacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw procesowych oraz bieżącej obsługi

prawnej przedsiębiorców, w szczególności spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i organizacji społecznych, w tym spraw windykacyjnych i egzekucyjnych, jak również spraw z zakresu prawa budowlanego, prawa nieruchomości i prawa administracyjnego.

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych. Przeprowadza audyty w podmiotach gospodarczych dotyczące obowiązujących procedur zgodnych z rozporządzeniem unijnym RODO. Prawnicy kancelarii prowadzą również szkolenia oraz wspierają przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe w bieżącym doradztwie dotyczącym przepisów RODO.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://pk-law.pl/