Ankieta

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad Kodeksem postępowania, serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji trzeciego sektora do wypełnienia przygotowanej przez nas ankiety.

Zebrane dzięki niej informacje posłużą nam do zidentyfikowania specyfiki i problemów związanych z ochroną danych osobowych w organizacjach pozarządowych i posłużą nam przy tworzeniu tekstu Kodeksu postępowania. Ankieta jest podzielona na trzy osobne części.

Ankieta cz. 1

Pytania ogólne
dotyczące organizacji

Ankieta cz. 2

Pytania dotyczące zbierania
danych osobowych

Ankieta cz. 3

Stosowane środki bezpieczeństwa
w organizacji

Czym jest kodeks postępowania?

Kto może być objęty kodeksem
postępowania?

Cel kodeksu postępowania dla branży NGO

Zalety kodeksu postępowania dla organizacji pozarządowych