Zbieranie danych osobowych podczas wydarzeń

Zbieranie danych osobowych podczas wydarzeń

Działalność organizacji w tym procesie polega na organizowaniu, podejmowaniu działań i aktywności o różnorakim charakterze i zasięgu w zależności od podmiotu je organizującego, w szczególności prowadzeniu różnego rodzaju...
Deklaracje członkowskie

Deklaracje członkowskie

Organizacja zbiera również dane osobowe swoich członków lub byłych członków. Proces ten obejmuje wykonywanie uprawnień i obowiązków wobec członków oraz byłych członków np. w związku z zawiadamianiem o obradach organów stowarzyszeń bądź...
Newsletter zgodny z prawem

Newsletter zgodny z prawem

Bardzo często organizacje prowadzą swoją działalność statutową za pośrednictwem swojej strony internetowej. Działania te nazywane są ogólnie mailingiem. Zatem za pośrednictwem strony organizacja może zbierać dane osobowe osób, które zapisały się...
Czy Twoja organizacja przestrzega RODO? Sprawdź!

Czy Twoja organizacja przestrzega RODO? Sprawdź!

Każda organizacja zbierająca i przetwarzająca dane osobowe obowiązana jest przestrzegać przepisów RODO, które nakłada na NGO wiele obowiązków związanych z przetwarzaniem, zbieraniem czy też przechowywaniem danych osobowych. Aby sprawdzić...
Sprawdź stronę internetową swojej organizacji

Sprawdź stronę internetową swojej organizacji

Niemal każda organizacja pozarządowa prowadzi własną stronę internetową. Stanowi ona niejako wizytówkę i jest na niej wiele informacji dot. bieżącej działalności stowarzyszenia czy fundacji, ale także dane kontaktowe, często również formularze...