Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad Kodeksem postępowania, serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji trzeciego sektora do wypełnienia przygotowanej przez nas ankiety.

Zebrane dzięki niej informacje posłużą nam do zidentyfikowania specyfiki i problemów związanych z ochroną danych osobowych w organizacjach pozarządowych i posłużą nam przy tworzeniu tekstu Kodeksu postępowania.

ANKIETA

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020